Syráreň Bel Slovensko, a.s.

História spoločnosti Syráreň Bel Slovensko, a.s., siaha do roku 1954 a začína založením Družstevnej mliekarne v Michalovciach na východnom Slovensku. Zaujímavosťou je, že tento pôvodný závod sa nachádzal na inom mieste ako je jeho súčasné sídlo na Lastomírskej ulici v Michalovciach. Sedem rokov po vybudovaní výrobného závodu Východoslovenské mliekárne, š.p. Košice, ktoré prebiehalo v rokoch 1965 až 1972, sa na trhu objavil tavený syr, ktorý je v súčasnosti považovaný za syr s najdlhšou tradíciou na Slovensku – tavený syr Karička.

Štátny podnik sa 1. mája 1992 transformoval na ZEMPMILK, a.s., a po ôsmich rokoch bol  odkúpený väčšinový podiel akcií medzinárodným výrobcom značkových syrov pôsobiacim vo viac ako 120 krajinách sveta, francúzskou rodinnou spoločnosťou Fromageries Bel SA. Necelé štyri roky po akvizícii, 26. februára 2004, zmenil slovenský podnik ZEMPMILK, a.s., svoje obchodné meno na Syráreň Bel Slovensko, a.s. V máji 2010 spoločnosť oslávila 10 rokov úspešného pôsobenia na slovenskom trhu.

Jedlo

Cieľom organizátorov je usporiadať festival, na ktorom sa stretnú výrobcovia potravín z viacerých regiónov. Zastúpené budú takmer všetky odvetvia potravinárskeho priemyslu: mäsokombináty, mliekarne, pivovary, liehovary, vinárske závody, pekárne, výrobcovia pochutín a nealko nápojov. Chceme zabezpečiť účasť malých, stredných, ale aj veľkých domácich spracovateľov.

Slovenský spotrebiteľ je pomýlený pri nakupovaní potravín, trh je deformovaný naháňaním sa za nízkou cenou. Kvalitné a chutné potraviny sa už skoro vôbec nedajú zohnať. Našou úlohou je pravidelne opakovať tento festival, aby ľudia začali spoznávať kvalitné slovenské produkty a znovu dôverovali slovenským výrobcom. Ľudia, jedzte, pite, súťažte a bavte sa :-).