Syráreň Bel Slovensko, a.s.

História spoločnosti Syráreň Bel Slovensko, a.s., siaha do roku 1954 a začína založením Družstevnej mliekarne v Michalovciach na východnom Slovensku. Zaujímavosťou je, že tento pôvodný závod sa nachádzal na inom mieste ako je jeho súčasné sídlo na Lastomírskej ulici v Michalovciach. Sedem rokov po vybudovaní výrobného závodu Východoslovenské mliekárne, š.p. Košice, ktoré prebiehalo v rokoch 1965 až 1972, sa na trhu objavil tavený syr, ktorý je v súčasnosti považovaný za syr s najdlhšou tradíciou na Slovensku – tavený syr Karička.

Štátny podnik sa 1. mája 1992 transformoval na ZEMPMILK, a.s., a po ôsmich rokoch bol  odkúpený väčšinový podiel akcií medzinárodným výrobcom značkových syrov pôsobiacim vo viac ako 120 krajinách sveta, francúzskou rodinnou spoločnosťou Fromageries Bel SA. Necelé štyri roky po akvizícii, 26. februára 2004, zmenil slovenský podnik ZEMPMILK, a.s., svoje obchodné meno na Syráreň Bel Slovensko, a.s. V máji 2010 spoločnosť oslávila 10 rokov úspešného pôsobenia na slovenskom trhu.


 Spoločnosť Syráreň Bel Slovensko, a.s., sa neustále snaží vyvíjať kvalitné, originálne a dostupné značkové syry, ktorými obohacuje svoje široké produktové portfólio. K úspechu spoločnosti patrí rovnováha medzi silnými značkami medzinárodného (Veselá Krava, Kiri, Leerdammer, Mini Babybel) a národného (Karička, Syrokrém...) charakteru. Spoločnosť je hrdá na to, že majoritná časť portfólia značiek sa vyrába na Slovensku. Popri národných značkách sú to práve značky medzinárodné, syry Veselá krava či  Mini Babybel. V roku 2010 do portfólia spoločnosti vstúpil medzinárodne obľúbený tvrdý syr Leerdammer, ktorý sa exportuje z Holandska do celého sveta.